Avaaqhimaniq

Avaaqhimaniq qaritami aanirutauyuq pipkaidjutivaktuq qaritaanutlu hungiutauluni ayuqhautinikluuniit—tadjakaffuk hivituyumikluuniin aallannguqtuq qanuqtun qarituayaq havakpaktuq. 

Naunaitkutanginnik naunaitkutatlu uuminnga niaqumikni avaaqhimayuq

 • Qauyimahuiqtuq
 • Niaqurliuryuaniq
 • Takpingadjiliruvit 
 • Ayuqhaliqat pihugiamini
 • Ulapitaarniq
 • Uqaqtuq kangikhirnaitumik
 • Uqaqluliqaat
 • Mihigilimaituq (tupallimaituq)
 • Ilangit naunaitkutat takunaqniarunakhiyut 24-mik 72-mun ikaakninik aanirutanin. 
 • Ilihimaliruvin avaaqhimayuqaqtuq, munaqhivingmungauguit hivayarluginluuniin qilamiurutinut qilamik.

Qanuriliurutikhangit ikikliyumiqtitiyaangat Avaaqhimaniq

 • Ulapqiruvin, atuqlugin atuquyauhimayut atuqpagainut maligluginlu maliktakhangit. 
 • Nahat aanirnaikutit atuquyauhimayut hapkuningamun hulilukaarutinik:
  • Ulapqiyut aktungnautit, ukunanitut haaki
  • Sikiituuq Handattuqtuqluuniin 
  • Baisikkaqtuq
 • Akhaluutimiluuniin, nakuutqiaq aturiami ikhivauttanut taphiit.  
 • Munagilugin nutaqqat humi iyukkainaqniaqtuq, ukunanitut ulapqivingmi. 
 • Nutaraanuaqaqqan aimavingni pulaqtunluuniin:  Ihumagiyukhauyutin iliuraqtukhaq hapukutirlugu qulaani ataanilu mayurautini, piqaqqan iglumni.
 • Biasikkaqtut atuqpaktut naunaitkuhiqaqtunik aannuraangani talirnilu naunaitkutinik ikumaktaqtut/qaumaquttimikluuniin biasikkaqminun takuyauttiani taarmi.

Nahaq Aaniqtailinikkut Naunaitkutit

Nahat ikayuutauvaktut aanirnaitumik niaquqmun imatun 80-pusanik!

Pitquyauyut nutaqqat inirnirinlu atuqtukhat ihuaqtumik unguvallaituq nahaq, baisikkliruvin, hantakkut, sikiituukuluuniin. 

Naunaiyami ihuaqtuq nahaq, aturlugu tamna 2V1 maliktakhaq

 • Tamna nahaq ihuaqtuq naunaiyumaruviuk malrunik uuktutigilugin inugainginik qulaani qablutin
 • Tamna tirriqhaq V-mik piyuqhaq ataani hiutiptingni
 • Atauhiq inugaq uuktuutigilugu namayakhanik pilaitkuntaanik tablupkitlu