Uvinikluut

Tamna uvinikluut aanniarut aulatitiniaqtuq Uvinikluutinik (ilaani tainiqaqpaktuq German uvinikluutimik). Hingaihimayuq arnaq uvinikluutiqaqtun aulatitiniaqtaat aanniarut talvuuna inuuhimangitumun biipiinuamun (hingaivianun), taima inuugumi biipiinuaq ayungnautiqarniaqtuq inuuhirmini.

Mihingnautit

Mihingnautiqarniaqtutin 14nik 21ninik ublurnik piyagiikhimaligungni aanniarut taimaituq. Ilangit inuit piyuitun mihingnautinik taimaitunik. Aanniarutiqaqtunik inuit hiamitiqtaaqtain aanniarut. Mihingnautit Uvinikluuknirmik imaa itun:

  • Qidjaumaniaqaqtun
  • Puvingaliqtunik qiniqhiniit, talvuuna kihimi hiutingni tunnunganirmi niaqutlu tunuani
  • Uvinit uvinirlungniaqtun akuliakni hiamitirniaqturlu qunnguhinirmun, hatqarnun ilanganunlu timingnun
  • Inulramiuyut nutaqqat inuhuktunlu iyiikkut uluriahukniaqtun, igiakliurniaqtun timingitlu hayuktun itniaqtun
  • Inulramiuyut nutaqqat uvinikluuniakaaffukniaqtun

Uvnikluukniqaguvit, hiamitiqtaaqtutin allanun talvuuna qaffinuanik ublunik uvinikluuk aulaligumik 5nik 7niklu ublunik piyagiigungni uvinikluunik tautungnaqhigumi.

Taima ilaani, Uvinikluut piiqtaaqtunuaq havautituqtauhimaitumik.

Uvinikluungnaigianganik

Ihuatqiyauyuq uvinikluungnaigianganik taima tamangnik ilaqaqtun ilauyut kapuukhiqtukhauyuq uvinikluunaitkutikharnik kapuuktinik. Kanatami, tamna kapuutikhaq munagidjutikhaqaqtuq Kukuvalaanuit, Puvipkaqniuyut, Uvinikluutiniklu. Amigaitun inuit kapuuqhiqtaugiaqaqtunik nutarauplutik (tautuklugu nutaqqat kapuuktikhangit naunaitkutingit munarhitkuni). Akiqangituq tamainun Nunavunmiutauyunik talvani munarhitkuni.