Uyarangnaqtuq nauhimayuq Niritaaqtuq

Niriyaaqtut uyarangnaqtut nauhimayut niqit niuqagahallu unat tapkua havaktauhimayut hivuuranaqtunik hamanga uyarangnaqtumin nauhimayumin. Havautit piqaqtut uyarangnaqtunik nauhimayunik iluani ihumagiyauyut niriyaaqtut.

Hulaqutait niriyaaqtut kayumiitut. Una aungnarniaqtut ilihimayaangani tikitkungni kiklighat aangayaarnira.

Aghuungnaqtuq taiguaqlugit naunaitkutait qanuqtutaktilaangit THCngit iluaniitut. Aghuunanaqtuqlu ayuliqlugu mikiyumik nutaqiuqaarluni hulaqutaanun ihumaliuriangni qanuqtut atuglugu.

Hivuurananiaqtuq atugnira qanuriniit uyarangnaqtut nauhimayut hunat. Kangiqhittiarumaguvin naqilugu hamna.

Pidjutiqangniaqtuq 30 minutesnin malrungnun ikaarnirnun mihigitinagu niriyaaqtut. Pidjutiqaqtut hitamanik ikaangnirnik tamaat mihigiliqtinau.

Mihingnautit niriyaaqtut mihigimayauyut tualunik ikaarnirnik. Ilangit hulaqutait kaiffangunirit mihingnarniaqtut 24nik ikaangnirnik.

Qayagilutit ihumaliuruvin uuktuqlugit niriyaaqtut uyarangnaqtut nauhimayut hiuvlirmik. Avatqutailugu aktilaanga 2.5 mg haffuminga THCmik mihigiyaangani tamaat mihingnautaa ihumaliuqtinatit avatqulugu.

Ihumaliuruvin atuqlugu uyarangnaqtuq nauhimayuq, naunaiyaqlugu tutquqhimalugu qayangnailrumi. Una aghuungnaqtuq piyaangini nutaqqanun pamirhaanunlu takunailrumun tigunailrumunlu.

Pittailidjutikhat qayangnautinun, qayangnaitqiaq atungilugit niriyaaqtut. Ihumaguvin atuliqlugu, ihumagilugit hapkua mikiniqhait qayangnautait maligahat titiraqhimayut uvani. Paqinaqtunlu kangiqhidjutit qanuq mikhiyuumiriangani qayangnautait hapkua uyarangnaqtut nauhimayut atungnirit hamani.

Kangiqhittiarutikhat niriyaaqtunun, naqilugu atadjutait ataani.
7 Things You Need to Know about Edible Cannabis
Edible Cannabis: Always read the label