Hulaqutait higaarluit huuqlu inuit atuqpagait

Qanuqtut uyarangnaqtut nauhimayut hulaqutigivigit? #

Hulaqutait uyarangnaqtut nahuhimayut qanuriniitigut inuup, qanuriniillu uyarangnaqtut nauhimayut, qanuqtugaaluglu atungniatigut. Pidjutiqaqtullu qanuriniinik hunanik atuqtangniq. Hulaqutait aalakiingniaqtut avgurupkit uyarangnaqtut nauhimayut taangamun aalaluuniin aangayaangnaqtut. Atungniq uyarangnaqtunik nahimayunik hulaqutauyuq timimun qaritarmunlu kinguani atungnirani. Nattiuq-kiklia hulaqutaa uyarangnatuq nauhimayup lauyut:

 • Quviataghuni unaguiqhutiklu
 • Ihumaalungnirmik igiklu ihumamingni
 • Uingaliqhutik
 • Kayumiiqhutik timitik
 • Puiguqtaaliqhutik
 • Ayuqhaqtut tuhaayuuyaruiqhutik ihumaliuttiariamingniklu
 • Niriumainaliqhutik
 • Uumatitik kayumikhibik tigliqtarniit
 • Naluqhaliqhutik ihumatik
 • Paniqhutik qaniit igianginlu
 • Ayuqhaliqhutik ingutaariamingnik ulrualhiliqhutik
 • Tautungnirmik, tuhaanirmik, mihigimablugit hunat tahamaniingitut
 • Ayuqhaliqhutik turaangangayaamingnik hunanun (uuktuutigilugu aghaluutituqhutik)

Huuq atuqpakpaat uyarangnaqtut nauhimayut? #

Amigaitut qanuriniit huuq inuit ihumaliuqtut atuglugu uyarangnaqtut nauhimayut. Hapkua ilauyut:

 • Ulapkipkainikkut
  • Unaguiyariamingnik
  • Inuungmiunirmik
  • Atuqhugit ukpirinikkut quviahuutit
  • Ihuaqhiyuumiriangini hulidjutini
 • Mamitiidjutaublutik aanniarnikkut mihingnautinun
 • Pidjutigiblugit
  • Ihuangitunik itqaumadjutinik
  • Ihuangitunik ihumamingnun mihigimayamingnunlu

Nunavut Kamatsiaqtut Help Line
Crisis Services Canada
Isaksimagit Inuusirmi Kataujjiqatigiit Embrace Life Council
Atuqtauyuq uyarangnaqtunik nauhimayunik ayungnautiqarnirmun

Uyarangnaqtuq Nauhimayuq Havautigiplugu #

Havautauyut uyarangnaqtut nahuimayut: Humi inuit aanniaqpiaqtut qanuritunun aanniarutinun, daaktit angirutiginiaqtait atungnirit havautauyut uyarangnaqtut nauhimayut ikayuutauyaangini. Havautauyut uyarangnaqtut nauhimayut atuqtauyut aalangayut havautit Ikayuutauyungnaiqata. Ilaani atuqtauyuq haffumunga:

 • Aanniaqtunun miriaqtununlu mamitirahuarunmun chemotherapymik
 • Niriyumayungnaiqhutik qapakhutiklu kaansurmin unaluuniin HIV/AIDS aanniarut auklungnirmun
 • Kigiqhiuryuaqtut nukiinun ayuqhautiqaqtut aanniarunmin multiple sclerosismin
 • Qanuritunun uluriahuutinun

Aghuungnaqtut ilihimalugit tapkua inuuhirmun qayangnautit havautauyumun uyarangnaqtut nauhimayut atungnirit aadjikiiktut havautaungitunun uyarangnaqtut nauhimayunun. Haffumuuna, aghuungnaqtuq pihimalugit tapkua aanniarnikkut ikayuutit uyarangnaqtut nauhimayut atungnirit ilauyut qayangnautinun. Nakuutqngiaq uqaqatigilugit munaqhit kangiqhiyaangani uyarangnaqtut nauhimayut ikayuutauniaqqata mamitiidjutikhat kitunun qanuriniinun.

Iliturittiarumaguvin qanuq uyarangnaqtut nauhimayut atuqtauyut, naqilugu hamna.