Ujarangnaqtuq

Picture1_2.png

Kangiqhipkaidjutit

Uyarangnaqtut nauhimayut piqaqtut ihuaqtumik hulaqutinik ilanginun. Piqaqhutiklu qayangnautinik atungnikkut aalakiit uyarangnaqtut nauhimayut tapkua aghuungnaqtut ilihimayakhat.

Piqaqtuq amigaitunik qanuritunik uyarangnaqtut nauhimayut amigaitullu atungnirit. Attautit qanuriniit aturutait aalakiinik hulaqutiqaqtut qayangnautiniklu.

Aghuungnaqtuq nakuuyunik ihumaliurutiqangitunik kangiqhidjutinik mikhaagun uyarangnaqtut nauhimayut. Tamaita ihariagiyaat inmi ihumaliurutigilugu uvalu munarilugit qayangnautit inmi inuuhirmingnun.

Tamaita qanuriniit aalakiiktut. Tamaita ihumagiyaat mikghaagun qayangnautait ikayuutaillu aalakiiktumik. Una qaritauyaliqivik ikayuutiginiaqtat ilihimayaangini qayangnautit ikayuutillu nakuutqiatigut ihumaliuriangni.

Hunamik paqiniaqqit uvani qaritauyaliqivingmi

Qaritauyaliqivik piqaqtuq hitamnik ilaqaqtut:

  • Naunaiyautikhat uyarangnaqtutigut nauhimayut
  • Hulaqutait higaarluit huuqlu inuit atuqpagait
  • Inuuhirmun hivuuranaqtut qayangnautillu
  • Uyarangnaqtut nauhimayut ihumakkullu aanniaqtailiniq

Una qaritauyaliqivik tunihiyuq kangiqhidjutinik ihariagiyangnik. Hivulirmik naunaiyainiaqtuq uyarangnaqtut nauhimayut uvalu qanuq inuit atuqpauhiinun. Naunaiyainiaqtuqlu qanuq uyarangnaqtut nauhimayut hulaqutigiyat inuuhirnun. Piqaqtuq qayangnautinik ikayuutiniklu uvau aghuungnaqtut tapkua inuit kangiqhimalugik tamangnik.

Niriuktugut ilituriyaangni mikhaagun uyarangnaqtut nauhimayut. Niriuktugut ikayuutiginiaqtat kangiqhimanaqtunik ihumaliurutinik munarittiarutikhangnik inuuhirnun.