Siksinik tatqiqhiutiqaqtut

Talvanga siksinik tatqiqhiutinikaangamik, nutaganuat naunaiqhavaktut nigiinagialaqiyut niqainangnik.The points below are signs that baby is ready for solid food:

 • Nuviqiinaliqhutik, qaniktik umikhimablugit, tivuaqtuqluagungnaiqhutik
 • Nigiumablutik hunamik nigiyangnik tigublugit nigiyatit niqit
 • Maamagumainaliqhutik kaanginaliqhutik tamangnik iviangikkit imaigaangata
 • Qnunmut qiviangablugit niaqqutik nigihuigaangamik
 • Tamuayaaliqhutik uvalu tamuqtaaliqhugit niqit

Uvani ukiuni nutaqat ingaluangit piyaaliqhutik niqainaqnik. Ukiungit naamakhiblutik mikhiyuumihutik niqinun nakuungilaiqhutik.

 • Maamaktitqaaqlugu uvlauuniin milungmik, uuktuqtilugu niqainangnik.
 • Mikiyumik nigipkaqlugu—aluutinuamun—uvalu nighiuqhimaaqlugu aqitugiangani.
 • Atulugu aluut tupinaitumik.
 • Ilhivapkaqlugu, qungiattiaqlugu nigiliqqat.
 • Attauhingmik niqimik uuktuqtilugu. Pingahuni ubluni nutaqiuqlutik uuktuqtinagu aalamik niqimik nakuungigiakhaanik niqimin.

Picture8.png

Ironmik

Talvanga siksinik tatqiqhiutinikpata, nutagaq piagiaqaqtuq nigiluni ironqaqtunik niqinik ubluq tamaat.

 • Aaniangnaitumik, augikhiyaangani
 • Nutaganupa qagitaa angiliyaangani nakuuyumik ilitaangini uvalu angiklivalialutik

Nutaganuaq mikhivalaagumi ironga, imailiniaqtut:

 • Unaguhuinaliqlutik uvalu akuliangit kaquqhiblutik
 • Hakuiqtutut iliblutik
 • Aanianginaliqlutik
 • Nigiluagungnaiqhutik
 • Angiklihiiqlutik

Maamaktihimaaqlugit ivaingingnin milungmikluuniin ironqaqtumik vitamin Dmiklu. Niqhiuqlugit niqinik ironqaqtunik ubluq tamaat—nutaqat tupautainik, igahimayunik niqinik—niqainangnik niuviqhimayunikluuniin. Nigipkaqlugit niqinik vitamin Cqaqtunik—hiingnaqtunik nauhimayunik uvalu nauhimayunik, maktaangmik, huvangnik.