Nigittiagutikhat hingaiyanun angnanun Nutaganuanunlu

Nigittiangniq aaniangnaitunik hingaigaangat ilingnun nutaganuangnunlu hakugingnikhangnik ihagiagiyangnik nakuuymik aaniangnaitumik.

Hamma ititut nigiyakhatit aaniangnaitumik hingaiguvin:

 • Pilugit aalakiit niqit ubluq tamaat hitamanit muqpauyamik ilaqaqtut, ilauyut niqainait
 • Nigilugit niqinin pingahunin nigiyakhanin attautini niginaqhikpat
 • Nigilugit nauhimayut uvalu attauhingmik aupayaangayunin nauhimayunik ubluq tamaat
 • Pilugit angiyunik fibreqaqtunik, niqilianik muqpauyanik uvalu tupautanik
 • Nigilutit malgungnik niqainangnik uvalu niqainait himautainik ubluq tamaat. Niqainait, iqaluit, tingmiat, manniit, kumauyanik, peanut buttermik tamaita nkuuyut piyakhat.
 • Niuqqaqattarlutit imirmik
 • Aulahimaaqlutit—pilugit hulidjutit quviagiyatit

Qakugu uqaqatiginiaqit munaqhitkut mikhaagun nigittiangnikkut hingaiyaqat?

Uqaqvigijavat munaqtigiyat aaniagutiqaguvin:

 • Sukaklungnikkut uvaluuniin nginikkut sukaklungnikkut
 • Ikitpakaangnikkut ironmik aungni
 • Nutaganikhimaguvin kinguani uqitpalaaqtumik
 • Nauhimayuinangnik niginiq uvaluuniin nauhimayunik nigitquyaugumi

Ironmik

Iron akhuungnaqtuq mamangnun uvalu nutaganuanunlu. Hingaigaangamik, maamat piyagiaqaqtut ironmik taimaali nutaganuaq angiklivaliayaangani nakuuyumik uvalu inmi ironqagiangini inuugumik. Hingaiyat uvaluuniin mamaktitiyut iviangingmingnit ihumagilugit hingaiyangnikkut havautikhanik ironqaqtunik. Ilauyut ironmik piqaqtut niqit nigiuyangni.

 • Niqainait niqit—tuktut, natiit, aivgit, umingmait, uviluit
 • Niqainait, iqaluit, tingmiat
 • Paniupayut kumauyat, peasnik, lentilslu
 • Muqpauyat uvalu Tupautat
 • Nauhimayut nunami—aqayat, spinachlu

Pitailidjutiqaqtut nigitailugit kitut niqit uvaluuniin niuqagahat hingaitilugit?

 • Qayangnaitqiaq taangangmik imiqhimaitumik uvaluuniin aangayaangnaqtunik hingaigumi. Ikayuqtiqagumaguvin haffumuuna, uqaqatigilugu ukpigiyat ilanat, iatit, iningnikhat uvaluuniin munaqhitkut. Hiamitingnaitumik ikayuqtikhamik, hivayaqlugit ukua Kamatsiaqtut Ikayuqtit uvani 1-800-265-3333.
 • Nigitailutik uuhimaitunik niqinik uvaluuniin uuluaqhimaitunik niuviqhimayunik niuvaavingnin niqinik uvaluuniin maniknik, uuhimaitunik tagiumin niqinik.. Halumailguqangniaqtut aanialaqutiniaqtut nutaganuakhamunl. Igaguvin niqainangnik maniknikluuniin uutpiaqlugit.
 • Kikliqaqlugit caffeine ikitqiamik 200 mg a ubluq—malguk qalutik kaapik uvaluuniin hitamanik tiinik.
 • Kikliqaqlugit niqit niuqagahat sukainait, tagiuqaqpalaat uqhuinait—hapkua patiitat, kukuulat, nungulaat uvalu saaklait.