Niqit Naunaitkutait

Picture13_op_0.png

Niqit Naunaitkutait nakuuyunik kangiqhidjutiqaqtut ikayuutit ilingnun inuuhiqatiagutikhamun piyakhanik niuvigaangavit puuqhimayunik niuvaavingmit niuviqhimayunik niqinik.

Nigittiaqnikkut Uqautigiyaat

Atuinagialgit Nigittiaqnikkut Uqautigiyaat naunaitkutit ikayuutikhat piyaangini hunanik tapkua anginiqhangmik nigittiangnaqtunik amigaitqiamik uvalu mikitqianik nigittiaguminatunik mikitqiamik piumayangnik. Uuktuutigilugu, fibre akhuungnaqtuq aaniaqtailiningmun niqit ingilgavianun uvalu mikitqiamik nigiyakhanik Nunavunmiunun.

Uva uuktuut qanuq atugiangani Nigittiaqnikkut Uqautigiyaat Naunaitkutini piyakhat tupautanun fibrenga. Hivuliani, qiniqaaqlugu aktilaanga nigiyakhaq aadjikiigungnaqhiyuq tamangnun niqinun. Qiniqlugu una pusatinga Ubluq Tamaat nigiyakhaq kitunun tupautanun amigaitqiamik fibreqangnia.

Picture7_op_0.png