Aanniarnaittut Pilluaqtakhat

Aanniarnaittut Pilluaqtakhat

Tuulliirnaitturli nakuuyumik inuuhittiarnaqtumik pukukhimalugit.

Taimaa nutaanguqtirlugit tadja Nunavunmiut piyunnautilik ingattaqtailinahuarlugit aanniarutinit. Aallanngurtirniq naittumik pilihaanginnarialik. Hivunikhaliuqhimalutit, ilingnit ilitturilaaqtatit aanniarnaittumik pukukhilaaqtutit ihumagiyatit ilingnit, ilatit nunaptingilu.

Munaqhiuyut ilihimattiaqtut ilingnit aallannguqtilaaqtatit nanminiriyatit inuuhitit atuqtakhaunngittut aktuqhimayangit humiliqaak havagviit nayuqtatillu, inuuhirnikkut ikayuqpaktut, maniliurniq, ilihautivit, pitquhivit aallat aktuumayauyut.

Qayangnaqhutiglu aulapkalaittatit. Aulapkalaittatit ilatit aaniarutininganiit pitquhituqait, humutauyutit, ukiuvitit, arnauguvit angutauguvilluuniit. Kihiani pukukhiyaamini aanniarnaittumik inuuhittiarnikkut taimaa nailihimalaaqtatit uummarluktunut uummatigut nukiiqtittut, kiansut auktuktunut aniqhaarniq puvamillu aanniarutit.

Piyumanngittuq angiyaaqtumik nutaannguqtiriangat. Qilamiunngittumik nutaamik aturnahuariami. Kangiqhittiariami hapkuat nutaangurtirniit piyumayatit, naittumik pivallialutit nakuuyumik aturnaqtumik hivunikhaliurlutit, taimaa ilitturilaaqtut inuuhittiarnaqtumik pukukhilaaqtutit  aanniarnaittumik.

 

Hapkuat arvinilik malruuyunguyut ihumagiyauttiaqtangit aannianaittumik aturialik:

  • Higaarnaittumik naimanirmilu pittailugu. 
  • Ubluq tamaat hulilukaaqpaklutit.
  • Niqitqiktumik nirivaklutit.
  • Aktuumavaglugu aanniarnaittumik uqumailittatigut.
  • Amirittiarlugu auvitit puqtuyuninga.
  • Imirmik aangayaaqtumik nailivaglugu.
  • Unaguiqhiqpaglutit.
  • Takuyauvaglutit ihivriuqhivaglutillu.